Profil

PROFIL

REASONING Perumusan ideologi bangsa Indonesia bukan semudah membalikkan telapak tangan. Dicatat dalam sejarah, setidaknya terdapat dua kubu dalam rumusan ideologi. Pertama adalah kubu yang memandang dasar ideologi dari Nasionalisme, yang kedua berdasar syariat Islam. Pertarungan pemikiran dua kubu ini tentu mempunyai dasar pengalaman dan pengetahuan yang kuat. Di tengah pertentangan …

Read More »